ECA Utrecht (poster).png
EXPLOSION-LATINA.png

El Corazón Ardiente, La Rosa Salvaje Explosión Latina, behoren volgens velen tot de meest aansprekende latin events in Nederland. Sublieme latin party's in unieke locaties zoals het Stadion Galgenwaard in Utrecht. Salsa, Bachata, Reggaeton, Moombahton en veel meer. Kom je ook?

Voor de aankoop van de tickets word je gelinkt naar latinworld.nl of ticketway.nl. Daar vind je de (koop)voorwaarden en de hoogte van het fee-bedrag. Bezoekers dienen zich te allen tijde te conformeren aan de huisregels

In de kaartverkoopvoorwaarden is er naast de voorwaarden van Ticketway, per 25 september 2021 het volgende opgenomen:

- Indien een (invulling van een) evenement van El Corazón wordt gewijzigd, kunnen kaartkopers een verzoek indienen tot teruggave van het aankoopbedrag (exclusief fee-kosten);

- Het verzoek tot teruggave dient schriftelijk (via e-mail elcorazonardiente@gmail.com) te worden gedaan binnen een termijn van 6 weken, na melding vanuit de organisatie van de wijziging(en). De melding vanuit de organisatie kan worden gedaan via social media, via de website (elcorazondance.com), via verspreiding van de nieuwsbrief en via persoonlijke e-mail;

- Indien het verzoek na het termijn van 6 weken wordt gedaan, wordt er door de organisatie het aanbod gedaan de desbetreffende tickets voor een ander El Corazón evenement te laten gelden, al dan niet met bijbetaling wanneer het aangeboden evenement een hogere ticketprijs inhoudt;

- Indien er geen alternatief evenement wordt gekozen na het vervallen van het termijn, vindt er geen restitutie plaats.

El Corazón, alsook de locaties van onze evenementen houden de opgelegde maatregelen vanuit het huidige kabinet aan. Wil je op de hoogte blijven van de inhoud van de maatregelen m.b.t. testen en vaccinatiebewijzen, check dan op coronavirus.nl.

De 1,5 meter is er gelukkig af en we worden te vaak gemaild, gebeld en geappt dat jullie zin hebben om te dansen. We willen niet meer wachten tot dat ALLE restricties zijn opgeheven. Dat houdt mogelijk in dat we met de nieuwe datums de tijdstippen vervroegen, we starten dan om 18:00 (of eerder) tot 00:00u. Mochten de tijden weer door het kabinet worden aangepast, dan doen wij dat uiteraard ook! Geef het nieuws door aan vriend(inn)en a.u.b.!

Houd elcorazondance.com nauwlettend in de gaten, of meld je aan voor de nieuwsbrief (join us) voor nieuwe feiten! Tickets blijven vanzelfsprekend geldig. Tot dan(s)!

El Corazón, as well as the locations of our events, continue the measures imposed from the current cabinet. If you like to stay informed abut the content of the measures regarding testing an vaccination certificates, check coronavirus.nl.

Fortunately, the 1.5 meters is off and we are emailed, called and texted too often that you feel like dancing. We don't want to wait for ALL restrictions to be lifted. This may mean that we will bring the times forward with the new dates, we will then start at 18:00 (or earlier) until 00:00. If the times are adjusted by the cabinet again, we will of course do that too! Please pass the news on to a friend!

Keep a close eye on elcorazondance.com, or sign up for the newsletter (join us) for new facts! Tickets, of course, remain valid. See you then!